כתבה שפורסמה בגלובס ביום 5.7.15 תחת הכותרת "בקשה לייצוגית נגד טבע: "ליקוי מאורות בממשל התאגידי"

/ / חדשות

בעל מניות מיעוט בטבע טוען שישנו "ליקוי מאורות של ממש בממשל התאגידי של חברת טבע", וכי דירקטוריון טבע פועל בניגוד לחוק ושולט למעשה באסיפה הכללית של בעלי המניות. כך לפי בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בשבוע שעבר למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א-יפו.

בעל המניות הוא גרגורי פאוסט קורצ'מני, שמחזיק 24 מניות טבע אותן רכש ב-2010. המשיבים הם חברת טבע עצמה, וחברי הדירקטוריון שלה בראשות פרופ' יצחק פטרבורג, כולל המנכ"ל ארז ויגודמן המכהן גם כדירקטור.

באמצעות באי כוחו עו"ד עמית מנור ויוקי שמש, טוען קורצ'מני כי דירקטוריון טבע נטל לעצמו, בניגוד להוראות החוק, זכויות הצבעה של בעלי המניות באסיפה הכללית, והוא שולט בה למעשה מבלי לתת את הגילוי הנדרש בדין. "בהתאם להוראות חוק החברות, זכות ההצבעה באסיפה הכללית נתונה אך ורק לבעלי המניות, והאסיפה הכללית, אף לו הייתה רוצה, אינה יכולה להתנות על זכות זו ולהאצילה לדירקטוריון", כותב קורצ'מני ומוסיף, "הדברים חמורים במיוחד שכן מי שקיבל את ההחלטה הבלתי חוקית ליטול את זכויות ההצבעה של בעלי המניות ולהעבירה לדירקטוריון טבע לא הייתה האסיפה הכללית, אלא דירקטוריון טבע, באמצעות הסכם לא חוקי שכרת, מבלי לקבל את אישור האסיפה".

לכתבה