בכתבה שפורסמה בידיעות אחרונות מיום 27.7.16 נבחר ההליך בעניין פייסבוק כי אחת מהפסיקות הצרכניות החשובות של שנת 2016!

/ / חדשות

"לאחרונה ניתנה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז־לוד (השופטת אסתר שטמר) החלטה לפיה תיאלץ פייסבוק, בניגוד לרצונה, להתדיין בארץ ולהשיב לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה. זאת בטענה שהפעילה כביכול מנגנון ניטור להודעות הפרטיות של המשתמשים, תוך קריאתן ועשיית שימוש בתוכנן. בתגובה טענה פייסבוק כי יש לדחות על הסף את הבקשה, שכן לבית המשפט בארץ אין סמכות לדון בה. פייסבוק תמכה טענתה, בין היתר, בתנאי ההתקשרות הכלולים בהסכם ההצטרפות שאותו מאשר כל מי שמבקש לפתוח חשבון משתמש. נקבע בהם כי כל סכסוך בינה לבין המשתמשים יתקיים במקום מושבה של פייסבוק בארה"ב ולפי דין מדינת קליפורניה.

השופטת שטמר דחתה את טענת פייסבוק וקבעה כי התניית ההתקשרות הזו מקפחת ודינה להתבטל. לגישתה, מי שמפיץ את מרכולתו ברחבי העולם צריך להיות נכון להיתבע בכל מדינה שבה הוא עושה עסקים בהיקף משמעותי. פסיקה פרו־צרכנית זו, ופסיקות דומות שניתנו לאחרונה, משדרות מסר חד וברור לתאגידי ענק בינ"ל שמספקים שירותים בישראל, לפיו הם יהיו כפופים לדין הישראלי – גם אם נקבע אחרת בהסכם בינם לבין המשתמשים בשירותיהם. אין ספק שהתגוננות תאגידים בינלאומיים כנגד תביעות העלולות להיות מוגשות נגדם בישראל טומנת בחובה עלויות כספיות לא מבוטלות, ונותר לראות אם אלו לא 'יגולגלו', בסופו של יום, לפתחו של הצרכן הישראלי". בתיק ייצגו את פייסבוק: עוה"ד יעקב שרביט, שי כגן, רחלי פרי רייכמן, את המבקש: עו"ד עמית מנור, יוקי שמש וגרגורי פאוסט קורצ'מני.

לכתבה