כתבה מיום 13.3.17 בגלובס, תחת הכותרת "ייצוגית: גודל מגבוני פרש וואנס קטן – החברה לא הודיעה לצרכנים"

/ / חדשות

לטענת התובע, השוואה שערך בין שתי אריזות העלתה כי לא מצוין על האריזה החדשה שהמגבונים הוקטנו, כפי שדורש החוק בעת שינוי בתכולה או בגודל של מוצר – ומכאן טענתו להטעיה צרכנית

לכתבה