בפסק דין תקדימי של בית המשפט העליון בהרכב של 7 שופטים בוטלה חובת פנייה מוקדמת לרשויות לפני הגשת תביעה ייצוגית

/ / חדשות

ההלכה של בית המשפט העליון קבעה במשך מספר עשורים שבכל תביעה שיש לה אופי מנהלי כנגד רשות ישנה חובת פניה מוקדמת לפני הגשתה של התביעה או העתירה. לכן בית המשפט העליון, לפני כ- 4.5 שנים הוציא תחת ידו פסק דין שקבע שגם כאשר מגישים תביעה ייצוגית כנגד רשות, יש להקדים ולפנות אליה לפני הגשת התביעה.

משרדנו אשר מרבה לעסוק בתביעות ייצוגיות סבר כי אין מקום בתביעות ייצוגיות לקביעה של חובת פניה מוקדמת ועל כן הגיש הליך לקיום דיון נוסף באותו פסק דין.

באופן חריג ביותר, אישר בית המשפט העליון לקיים דיון נוסף בהליך.

חשוב להבהיר שרק כ-5 דיונים נוספים מאושרים על ידי בית משפט כל שנה.

בפסק הדין שניתן בדיון הנוסף, דנו 7 שופטים בסוגיה והגיעו למסקנה שטענות משרדנו מתיישבות עם הדין הקיים והרצוי ועל כן השתכנעו לבטל את פסק הדין הקודם של בית המשפט העליון.

ברב של 6 שופטים נגד 1 נקבעה הלכה חדשה שמסבירה שיש מקום לתת לבית המשפט לךפקח על תביעות ייצוגיות ולכן אין צורך בפניה מוקדמת לרשות ושעצם הגשה של תביעה ייצוגית לרשות מחליפה בעולם התביעות הייצוגיות את הפניה המוקדמת.

מדובר בפסק דין חשוב גם בתחום של תאגידי מים ובשאלה האם תאגידי המים הם "עוסק" או רשות לעניין חוק תובענות ייצוגיות. גם בשאלה זו אימץ בית המשפט העליון בדיון הנוסף את עמדת משרדנו וקבע שתאגיד מים יותר דומה לעסק מאשר לרשות שמספקת מים, ולכן תאגידי המים לא יהנו מהגנות שמגיעיות לרשויות בחוק תובענות ייצוגיות.

עו"ד גרגורי פאוסט קורצ'מני ברדיו (לחץ להאזנה)

כתבה בדה-מרקר

כתבה בגלובס

כתבה נוספת בדה מרקר

כתבה ב NEWS1