טבע תקבל מהביטוח של נושאי המשרה 28 מיליון דולר.

/ / חדשות

בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בהליכים של תביעות נגזרות, שנגעו לעסקה שבה שילמה טבע 40.5 מיליארד דולר. על פי הסכם הפשרה תקבל טבי 28 מיליון דולר מהביטוח של נושאי המשרה.
עו"ד גרגורי פאוסט קורצ'מני ממשרדנו נמנה עם מייצגי המבקשים בבקשת האישור בה הושגה הפשרה.

לכתבה באתר – TheMarker