על משיכות גדולות צריך לדווח אז הבנק עודד למשוך 8 מיליון ש"ח במנות קטנות

/ / חדשות

ראו כתבה בעיתון דה מרקר על זיכוי הנאשם שיוצג על ידי עו"ד אביטל קליין ממשרדנו מעבירות מכח חוק איסור הלבנת הון.