פשרה באזור השוק הסיטונאי: גינדי וחברות נוספות ישלמו הטבות בשווי 9 מיליון שקל לתושבים

/ / חדשות

ראו כתבות בעניין הסכם פשרה שאושר בהליך ייצוגי בו עו"ד קורצ'מני ממשרדנו נמנה עם מייצגי הקבוצה.