התנגדות להסדר בחברת פרוכימיים

/ / חדשות
  • ראו כתבה בעיתון כלכליסט בעניין הגשת התנגדות מטעם בעלי מניות מן הציבור בחברת פטרוכימיים