הסדר פשרה בייצוגית: מגדל תשיב מיליוני שקלים למבוטחים זכאים

/ / חדשות

לאחר הליך משפטי שנמשך שמונה שנים, חברת הביטוח תשיב לפוליסות של מבוטחים זכאים כספים לאחר שנטען לקיומן של תקלות בפוליסת ביטוח המנהלים. מגדל העריכה שהסכום יהיה 32.5-28 מיליון שקל.
הסכום שיושב הוא בעקבות הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שאושר השבוע בבית המשפט המחוזי בלוד. לאחר בדיקות שתערוך מגדל במהלך 2024 לאיתור המבוטחים שנפגעו, צפויים בהמשך להתקבל הכספים בפוליסות המבוטחים.

בשנת 2016 הגישו המבקשים בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מגדל חברה לביטוח. באמצעות עורכי הדין ד"ר איתמר מירון, גרגורי פאוסט קורצ'מני ודוד שוב, הם טענו לקיומן של תקלות בפוליסת ביטוח המנהלים שלהם ובין היתר כי מגדל מחלקת את הפרמיה בין רכיבי הפוליסה השונים באופן שגרם לגביית יתר בגין רכיב אובדן כושר עבודה על חשבון יתר הרכיבים בפוליסה.