לטובת הקהילה

משרד פאוסט, קליין ושות' מבקש לתרום לקהילה ולציבור והוא מעודד את הצוות לבצע פעולות שונות לטובת הכלל.
מייסדי המשרד משרתים במילואים באופן פעיל בתדירות גבוהה.

מעבר לכך, המשרד לוקח לטיפולו תיקים בעלי חשיבות ציבורית אשר משליכים על חיי היומיום של כמות גדולה של אנשים. חלק מהתובענות הייצוגיות אשר משרדינו מטפל בהן עסקו ועוסקות בשינוי חברתי אשר חורג מעניינים ממוניים גרידא. בנוסף המשרד מלווה עמותות שונות שפועלות לרווחת הציבור.
זאת ועוד, משרדנו מקדיש חלק מזמנו בטיפול בתיקים עקרוניים ללא תשלום עבור מי שידו אינה משגת לשלם על השירות – מתוך רצון לסייע לקהילה.

TOP